Βιβλίο από τον Ι. Πρεβεζά

Το βιβλίο του Ι. Πρεβεζά "Εισαγωγή στην Επιδεσμολογία" περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για τις βασικές αρχές επιδεσμολογίας, πρώτων βοηθειών καθώς και τη σωστή εφαρμογή μίας επίδεσης. Επιδεσμολογία είναι ο τομέας της αποκατάστασης που ασχολείται με την τεχνική εφαρμογής των επιδέσμων στις διάφορες περιοχές του σώματος. Η γνώση της επιδεσμολογίας είναι απαραίτητη στους γιατρούς και σε όλους τους υγειονομικούς.

* Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1995.