• Ονομάζεται η τεχνική για την μυοπεριτονιακή απελευθέρωση σημείων πυροδότησης πόνου (trigger points) με την εισαγωγή βελόνας τύπου βελονισμού.
  • Καλείται ξηρά βελόνα γιατί δεν πραγματοποιείται έγχυση κάποιας ουσίας.
  • Η εισαγωγή της βελόνας γίνεται απευθείας πάνω στο μυ μέσω της επιδερμίδας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DRY NEEDLING

  1. Χαλάρωση βαθύτερων ιστικών δομών.
  2. Αύξηση του εύρους κίνησης.
  3. Μείωση του πόνου.
  4. Μείωση μυϊκού σπασμού.