Η μέθοδος McKENZIE, γνωστή διεθνώς ως ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ...

Στο φυσικοθεραπευτήριο όλοι οι ασθενείς με μυοσκελετικά προβλήματα αντιμετωπίζονται με τη μέθοδο McKENZIE.

Η μέθοδος McKENZIE, γνωστή διεθνώς ως ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, δίνει έμφαση στην εκπαίδευση του ασθενή και στην ενεργό συμμετοχή του στη διαχείριση του προβλήματός του.

Ο σημαντικότερος στόχος της μεθόδου είναι να κατανοήσει ο ασθενής ότι ο ίδιος είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας στην πορεία της αποκατάστασής του.

Αναλυτικότερα, μετά τη ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, οι στόχοι της ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ καθορίζονται ως εξης:

  1. Γρήγορη κατάργηση των συμπτωμάτων με τακτική εκτέλεση των ασκήσεων αυτοθεραπείας και διατήρηση σωστής στάσης.

  2. Αποκατάσταση της λειτουργικότητας, με φυσιολογικές κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις.

  3. Πρόληψη των υποτροπών, με συμβουλές για μελλοντική φροντίδα του κάθε εξειδικευμένου προβλήματος και καλή γενική φυσική κατάσταση.