Η στάση σώματος που υιοθετούμε όταν καθόμαστε, στεκόμαστε όρθιοι ή περπατάμε επηρεάζει σημαντικά την υγεία μας, από την σπονδυλική στήλη μέχρι την αναπνευστική λειτουργία, αλλά και από την διάθεση μας μέχρι την εμφάνισή μας.

Επιβαρυντικοί παράγοντες

-Κάθισμα.

-Ορθοστασία.

-Κατάκλιση.

-Άρση βάρους.

Θεραπεία

1. Εκπαίδευση στην σχέση στάσης-πόνου.

2. Εκπαίδευση στο πώς να διορθώνεται και πώς να διατηρείται η διορθωμένη στάση.

3. Αποφυγή επιβαρυντικών στάσεων.

4. Χρήση οσφυϊκού ρολού.

5. Συχνή διακοπή παρατεταμένων θέσεων.

Συνεπώς, ο πόνος που οφείλεται στην κακή στάση εμφανίζεται από αμέλεια της διατήρησης της καλής στάσης. Με την διόρθωση της στάσης, ο ασθενής μπορεί ΜΟΝΟΣ  ΤΟΥ να καταργεί τα συμπτώματα του και να προλαμβάνει την επανεμφάνιση τους.